تعیین معیارهای موثر در کاربری کشاورزی به روش دلفی (شهرستان کاشمر

نویسندگانصدیقه سادات نبوی، سید سعید رضا احمدی زاده، مهدی ضیائی
همایشهمایش ملی ژئوماتیک 89
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۹/۰۲/۱۹ - ۱۳۸۹/۰۲/۲۰
نوع ارائهسخنرانی