استفاده از توان بالقوه مناطق بیابانی جهت توسعه صنعت گردشگری و اکوتوریسم در خراسان جنوبی

نویسندگانسید سعید رضا احمدی زاده، عاطفه میر
همایشاولین همایش ملی کویر، فرصتها و تهدیدات و تاثیر آن بر امنیت پایدار
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۹/۰۴/۱۶ - ۱۳۸۹/۰۴/۱۷
نوع ارائهپوستر