مروری بر کاربرد و مقایسه روش های کمی جهت ارزیابی توان توسعه شهری

نویسندگانفاطمه عباس پور، سید سعید رضا احمدی زاده، هادی معماریان خلیل آباد
همایشاولین همایش ملی افق های نوین در توانمندسازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی ومحیط زیست شهری و روستایی
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۳/۰۵/۰۹ - ۱۳۹۳/۰۵/۰۹
نوع ارائهپوستر