تحلیل ویژگی های محیط زیستی حریم شهر بیرجند در ارزیابی روند توسعه آتی شهر

نویسندگانراضیه دنیوی، سید سعید رضا احمدی زاده، هادی معماریان خلیل آباد
همایشدومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۳/۰۵/۱۶ - ۱۳۹۳/۰۵/۱۶
نوع ارائهپوستر