تحلیل تناسب اراضی به منظور استحصال از انرژی های بادی با بکارگیری تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره

نویسندگانالهام چمانه پور، سید سعید رضا احمدی زاده، ابوالفضل اکبرپور
همایشاولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۴/۰۸/۱۴ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۴
نوع ارائهپوستر