پتانسیل سنجی استحصال از انرژی بادی با استفاده از تابع توزیع ویبول

نویسندگانالهام چمانه پور، سید سعید رضا احمدی زاده، ابوالفضل اکبرپور
همایشاولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۴/۰۸/۱۴ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۴
نوع ارائهپوستر