ارزیابی توان اکولوژیک اکوتوریسم بخش مرکزی بیرجند با استفاده از روش fuzzy-ahp

نویسندگانسمانه فلکی، سید سعید رضا احمدی زاده، هادی معماریان خلیل آباد
همایشهمایش آینده پژوهی در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست خراسان جنوبی
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۶/۰۹/۲۱ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۱
نوع ارائهپوستر