تحلیل و بهینه سازی گسترش کالبدی آتی شهر خواف با رویکرد زیست محیطی

نویسندگانآسیه تفضلی، سید سعید رضا احمدی زاده، هادی معماریان خلیل آباد
همایشهمایش آینده پژوهی در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست خراسان جنوبی
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۶/۰۹/۲۱ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۱
نوع ارائهپوستر