شناسایی گسل های پنهان لرزه زا به کمک شواهد ریخت زمین ساختی و مغناطیسی در منطقه آرین شهر(شرق ایران

نویسندگانحسام یزدان پناه, محمد مهدی خطیب, سید سعید رضا احمدی زاده, غلامرضا نوروزی, محمدامیر علیمی
نشریهفصلنامه زمین شناسی ایران
شماره سریال۱۱
شماره مجلد۳
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۸۸
نمایه نشریهISC