شناسایی گسلهای پنهان لرزه زا بکمک شواهد ریخت زمینساختی و مغناطیسی در منطقه آرین شهر(شرق ایران)

نویسندگانحسام یزدان پناه, محمد مهدی خطیب, سید سعید رضا احمدی زاده, غلامرضا نوروزی, محمدامیر علیمی
نشریهفصلنامه زمین شناسی ایران
شماره سریال۱۱
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۸۸
نمایه نشریهISC