تاثیر خشکسالی بر روند تغییرات پوشش گیاهی بین سالهای ۷۷ تا ۸۹ با استفاده از تصاویر ماهواره لندست و شاخص اس پی ای (دشت بیرجند

نویسندگانسید سعید رضا احمدی زاده, رستم رستمی چاوشلو, مهدی ضیائی, وحید راهداری
نشریهپژوهشهای محیط زیست
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار
نمایه نشریهISC،وزارت علوم - علمی پژوهشی