تعیین مدل پهنه بندی اکولوژیکی مناطق مستعد احیا بیابان با استفاده از منطق فازی (مطالعه موردی دشت سیستان)

نویسندگانسید سعید رضا احمدی زاده, عاطفه میر, مهدی ضیائی
نشریهخشک بوم
شماره سریال۱
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۲
نمایه نشریهISC،وزارت علوم - علمی پژوهشی