بررسی تاثیر خشکسالی بر روند تغییرات پوشش گیاهی بین سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۹ با استفاده از تصاویر ماهواره لندست و شاخصSPI

نویسندگانسید سعید رضا احمدی زاده, رستم رستمی چاوشلو, وحید راهداری, مهدی ضیائی
نشریهپژوهشهای محیط زیست
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار
نمایه نشریهISC،وزارت علوم - علمی پژوهشی