تعیین مدل پهنه بندی اکولوژیکی مناطق مستعد احیا بیابان با استفاده از Kriging و Fuzzy-GIS

نویسندگانسید سعید رضا احمدی زاده, عاطفه میر, مهدی ضیائی
نشریهخشک بوم
شماره سریال۳
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۲
نمایه نشریهISC،وزارت علوم - علمی پژوهشی