تعیین مدل پهنه بندی اکولوژیکی مناطق مستعد احیا بیابان با استفاده از Fuzzy-GIS و Kriging(مطالعه موردی دشت سیستان

نویسندگانسید سعید رضا احمدی زاده
نشریهخشک بوم
شماره سریال۱
شماره مجلد۳
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۲
نمایه نشریهISC،وزارت علوم - علمی پژوهشی