مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱Examining unilateral economic sanctions from the perspective of international law: With an emphasis on human rights instrumentsAhmad Khosravi,Ghasem NakhaiepoorJournal of Positive School Psychology2022
۲چالش‌های دلالت قاعده لاحرج و تشخیص مصادیق آن در سقط‌درمانیعاطفه آجری آیسکپزشکی قانونی2019
۳حمایت از تولید داخلی با اصلاح برنامه خصوصی سازی در ایرانعاطفه آجری آیسکسیاست‌های راهبردی و کلان2020
۴استفاده از شناسنامه مجعولعاطفه آجری آیسکدانشنامه حقوق ثبت احوال2021
۵صلاحیت شورای تأمین در احراز تابعیتعاطفه آجری آیسکدانشنامه حقوق ثبت احوال2021
۶صلاحیت هیأت حل اختلاف در دعاوی تابعیتعاطفه آجری آیسکدانشنامه حقوق ثبت احوال2021
۷استفاده از شناسنامه مجعولعاطفه آجری آیسکدانشنامه حقوق ثبت احوال2021
۸صلاحیت شورای تأمین در احراز تابعیتعاطفه آجری آیسکدانشنامه حقوق ثبت احوال2021
۹صلاحیت هیأت حل اختلاف در دعاوی تابعیتعاطفه آجری آیسکدانشنامه حقوق ثبت احوال2021
۱۰بررسی تطبیقی ضابطه قابلیت اعاده دادرسی ارای مدنیعاطفه آجری آیسک,صدیقهپژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی2022
۱۱مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی پزشک در برابر اشخاص غیر بیمار در حقوق ایران و آمریکاعاطفه آجری آیسک,صدیقه محمدحسنیمطالعات حقوق تطبیقی2021
۱۲تعهد اطلاع رسانی پزشک معالج در برابر اشخاص غیربیمارعاطفه آجری آیسک,صدیقه محمدحسنی,سید علی رضوی,سید حسن وحدتی شبیریآموزه های فقه مدنی2021
۱۳بررسی فقهی حقوقی اهدای اعضای نوزادان آنانسفالعاطفه آجری آیسک,فاطمه رضاییفقه پزشکی2021
۱۴امکان سنجی فقهی رفع محدودیت زمانی سقط جنین آنانسفالعاطفه آجری آیسک,فاطمه رضاییحقوق پزشکی2021
۱۵لزوم نظارت بر خصوصی سازی در راستای اصل توازن منافع سه گانهعاطفه آجری آیسک,محسن صادقیدانشنامه حقوق اقتصادی2021
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.