الگوی سفر،گردشگری و هجرت در آموزه های قرآنی

نویسندگانمحمدباقر آخوندی
همایشاولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۸/۰۲/۱۱ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۲
نوع ارائهسخنرانی