امکان یافتن گزاره های جامعه شناسی در آموزه های قرآن

نویسندگانمحمدباقر آخوندی
همایشهمایش جمهوری اسلامی ایران و ضرورت بومی سازی جامعه شناسی
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۷/۱۰/۲۹ -
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی