جامعه شناسی دین داری در تفاسیر قرآن مجید

نویسندگانمحمدباقر آخوندی غیر فعال
نشریهاسلام و علوم اجتماعی
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار
نمایه نشریهISC،مرکز مدیریت حوزه علمیه - علمی پژوهشی،وزارت علوم - علمی پژوهشی