تاثیر فرهنگ وشرایط اجتماعی در شکل گیری آرمان شهر قرآنی

نویسندگانمحمدباقر آخوندی
نشریهاسلام و علوم اجتماعی
شماره سریال۴
شماره مجلد۱
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۸۹
رتبه نشریهISI
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران