مقدمه ای بر جامعه پذیری دینی در تفاسیر قرآن

نویسندگانمحمدباقر آخوندی
نشریهاسلام و علوم اجتماعی
شماره سریال۵
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۰
رتبه نشریهISI
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران
نمایه نشریهISC