یگانگی یا دوگانگی عاملیت وساختار در تفاسیرقرآن

نویسندگانمحمدباقر آخوندی
نشریهاسلام و علوم اجتماعی
شماره سریال۶
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۰
رتبه نشریهISI
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران
نمایه نشریهISC