تاثیر سرمایه اجتماعی بر نفوذ اجتماعی دین در آموزه های قرآن

نویسندگانمحمدباقر آخوندی,
نشریهآموزه های قرآنی
شماره سریال۱۷
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۲
رتبه نشریهISI
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران
نمایه نشریهISC،وزارت علوم - علمی پژوهشی