ملاحظات اجتماعی مترتب برمناظره و گفتگو در آموزه های قرآن

نویسندگانمحمدباقر آخوندی
نشریهاسلام و علوم اجتماعی
شماره سریال۱۱
شماره مجلد۶
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۳
نمایه نشریهISC،وزارت علوم - علمی پژوهشی