الگویی قرآنی برای سنجش دینداری در ایران

نویسندگانغلام رضا جمشیدیها, محمدباقر آخوندی
نشریهآموزه های قرآنی
شماره سریال۲۳
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۵
نمایه نشریهISC،وزارت علوم - علمی پژوهشی