بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت دینی دانشجویان دانشگاه بیرجند

نویسندگانمحمدباقر آخوندی, مریم محلاتیان
نشریهمطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان
شماره سریال۴۰
شماره مجلد۱۰
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۵
نمایه نشریهISC،وزارت علوم - علمی ترویجی