تهیه نقشه پتانسیل معدنی کانسار مس در منطقه میسه چولی تالش با استفاده از منطق فازی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی

نویسندگانحمیدرضا مرادیان نصرت آباد، محمد شیوا، سید رضا مهرنیا، احمد آریافر
همایشهشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۵/۰۶/۲۷ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۸
نوع ارائهپوستر