استفاده از تکنیک های سنجش از دور جهت شناسایی نواحی آلتراسیونی مرتبط با کانی سازی گرمابی دالی سلفچگان

نویسندگانرویا خراسانی، احمد آریافر
همایشهشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۵/۰۶/۲۷ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۸
نوع ارائهپوستر