ارزیابی هندسه آبخوان دشت شیرکاب خراسان جنوبی با استفاده از اندازه گیری های ژئوفیزیکی مقاومت ویژه

نویسندگانسیده مریم نظامی، غلامرضا نوروزی، احمد آریافر، حسن ضیاء
همایشنهمین همایش ملی زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۵/۰۷/۰۶ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
نوع ارائهپوستر