ارزیابی هندسی آبخوان دشت شیرکاب خراسان جنوبی با استفاده از اندازه گیریهای ژئوفیزیکی مقاومت ویژه

نویسندگانسیده مریم نظامی، غلامرضا نوروزی، احمد آریافر، حسن ضیاء
همایشنهمین همایش ملی زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۵/۰۷/۰۶ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
نوع ارائهسخنرانی