تجزیه و تحلیل زمین آماری پارامترهای تی دی اس و ای سی برای مشخص کردن کیفیت شوری آب زیرزمینی در دشت بیرجند

نویسندگانسعید ابراهیمی، احمد آریافر، میثم یزدانی، آناهیتا زاهدی
همایشاولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۵/۰۷/۰۶ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
نوع ارائهپوستر