پیش بینی پارامترهای کیفی TDS، EC، TH و SAR در آب زیرزمینی دشت خضری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

نویسندگانحسنیه زارع پورفرد، احمد آریافر، حسن ضیاء، وحید خسروی
همایشچهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۶/۰۳/۰۲ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۳
نوع ارائهسخنرانی