بررسی هیدروشیمی آب زیرزمینی در دشت خضری قائن، خراسان جنوبی

نویسندگانحسنیه زارع پورفرد، احمد آریافر، حسن ضیاء، وحید خسروی
همایشچهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۶/۰۳/۰۲ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۳
نوع ارائهپوستر