پیش بینی سطح آب زیرزمینی دشت سنگان با استفاده از شبکه عصبی موجکی

نویسندگانپوریا شیرخانی میدانی، احمد آریافر، وحید خسروی
همایشنهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۶/۰۶/۱۶ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۷
نوع ارائهپوستر