برآورد سطح آب زیر زمینی دشت سنگان با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

نویسندگانپوریا شیرخانی میدانی، احمد آریافر، وحید خسروی، سعید یوسفی
همایشنهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۶/۰۶/۱۶ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۷
نوع ارائهپوستر