استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره Vikor به منظور تعیین کاربری مناسب برای نواحی معدنی بازسازی شده براساس معیارهای فرهنگی منطقه

نویسندگانحسن حسین زاده، احمد آریافر
همایشنهمین همایش ملی زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۵/۰۷/۰۶ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
نوع ارائهپوستر