بازسازی نواحی معدنی استخراج شده با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره VIKOR با توجه به عوامل طبیعی منطقه

نویسندگانحسن حسین زاده، احمد آریافر
همایشنهمین همایش ملی زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۵/۰۷/۰۶ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
نوع ارائهپوستر