بررسی هیدروشیمی آب زیر زمینی در دشت اسفدن، قاین، خراسان جنوبی

نویسندگانمجید خسروی، سعید یوسفی، احمد آریافر، مجید کیخای حسین پور
همایشدهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۷/۰۶/۱۴ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
نوع ارائهپوستر