کاربرد تحلیل فاکتوری در پردازش ژئوشیمیایی دادههای رسوبات آبراههای برگه ۱۱۰۰۰۰۰ دهسلم

نویسندگانوحید خسروی، احمد آریافر، سجاد یارامیری فر، سهیل زارع مطلق
همایشدهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۷/۰۶/۱۴ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
نوع ارائهپوستر