مطالعات ژئوفیزیک و ژئوشیمی زیست محیطی جهت بررسی اثرات آلایندگی پساب کارخانه فراوری معدن مس قلعه زری، خراسان جنوبی

نویسندگاناحمد آریافر, طاهره محمدقاسمی, احمد قربانی
نشریهنشریه علمی - پژوهشی معدن
شماره سریال۲۳
شماره مجلد۹
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۳
نمایه نشریهISC