بررسی کیفیت آب زیرزمینی آبخوان دشت گناباد خراسان رضوی با استفاده از روش های آماری چند متغیره و هوش مصنوعی

نویسندگانرضا روکی, احمد آریافر, جعفر عادلی نسب
نشریهنشریه مهندسی منابع معدنی
شماره سریال۳
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۶
نمایه نشریهوزارت علوم - علمی پژوهشی