بررسی اثر کاربرد کود روی بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم نخود زراعی تحت شرایط آبیاری مطلوب.

نویسندگانامیر حسن اسعدیان
همایشششمین همایش ملی حبوبات
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۵/۰۲/۱۵ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۵
نوع ارائهپوستر
سطح همایشداخلی