بررسی شاخص های رشدی ارقام نخود زراعی تحت اثر شرایط تنش خشکی و مصرف کود روی.

نویسندگانامیر حسن اسعدیان
همایشششمین همایش ملی حبوبات
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۵/۰۲/۱۵- ۱۳۹۵/۰۲/۱۵
نوع ارائهپوستر
سطح همایشداخلی