شناسایی ویژگی¬های شهروند دیجیتال و معرفی مقیاس مربوط به آن

نویسندگانمحسن آیتی، صادق حامدی نسب
همایشپانزدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۶/۱۲/۱۶ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۷
نوع ارائهسخنرانی