جایگاه تربیت شهروندی در کتابهای درسی دوره ابتدایی (پایه اول تا ششم)

نویسندگانمحسن آیتی، فاطمه نادری
همایشپانزدهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران (تربیت شهروندی، چیستی، چرایی و چگونگی)
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۶/۱۲/۱۶ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۷
نوع ارائهپوستر