پرورش مهارت های نوشتاری براساس روش استادشاگردی شناختی مطالعه موردی دانش آموزان پایه ششم آموزشگاه عدالت

نویسندگانمحسن آیتی
همایشنهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۶/۱۲/۱۶ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۷
نوع ارائهسخنرانی