آموزش به شیوه هوش موفق در تعامل نظریه و عمل برنامه درسی

نویسندگانعمید آزادگان، محسن آیتی
همایشسیزدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۴/۰۲/۳۱ - ۱۳۹۴/۰۲/۳۱
نوع ارائهپوستر