میزان حاکمیت استراتژی مدیریت استعداد در یین مدیران آموزشی مدارس ابتدایی شهر مشهد

نویسندگانمیثم قویدل باجگیران، محسن آیتی، علی عسگری
همایشاولین کنفرانس بین المللی آموزش، یادگیری، اشتغال و توسعه پایدار
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۴/۰۶/۱۰ - ۱۳۹۴/۰۶/۱۰
نوع ارائهپوستر