مدیریت استعداد کلید موفقیت مدیران آموزشی مدارس در قرن۲۱

نویسندگانمیثم قویدل باجگیران، محسن آیتی، علی عسگری
همایشاولین کنفرانس بین المللی آموزش، یادگیری، اشتغال و توسعه پایدار
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۴/۰۶/۱۰ - ۱۳۹۴/۰۶/۱۰
نوع ارائهپوستر