مقایسه عوامل موثر در انتخاب شغل معلمی و علت تداوم ان در بین دانشجو معلمان مرکز تربیت معلم امام سجاد(ع) و معلمان ابتدایی شهر بیرجند

نویسندگانزینب قوامی راد، محسن آیتی، محمد اکبری بورنگ
همایشهمایش ملی آموزش ابتدایی
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۴/۱۰/۰۵ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۶
نوع ارائهپوستر